Polen.

En verden af oplevelser

I Polen er der årelange traditioner for jagt- og vildtforvaltning, hvilket også er grunden til, at Polen er et af de foretrukne jagtlande, hvor flest jægere drager på jagtrejse. Den målrettede forvaltning er medvirkende til, at vildtbestanden er både stor og tæt. Polen byder på mange forskellige jagtmuligheder.

Råbukkejagt i Polen byder på uforglemmelige jagt- og naturoplevelser for riffeljægeren. Den målrettede vildtforvaltning er medvirkende til, at råvildtbestanden er stor og at der årligt nedlægges mange gode råbukke også i medajleklasse. Den store råvildtbestand gør, at jægerne under individuel jagt vil opleve meget råvildt, men også opleve andre vildtarter. Råbukkejagten i Polen starter før den dansk og forløber frem til ultimo september, hvilket gør, at mange jægere besøger Polen før den danske premiere. Andre jægere vælger den spændende brunstjagt i slutningen af juli og starten af august.

Orion Jagtrejser råder over revirer der byder på forskellige trofækvaliteter lige fra mindre trofæstørrelser til kapitale. Råbukkejagten kan på nogle revirer kombineres med jagt på vildsvin.

råbukke

Kronhjortejagt i Polen er fascinerende og spændende. At høre kronhjortene brøle i brunsten kan være en hårrejsende og intens oplevelse. Brunsten begynder normalt medio september afhængig af vejrforhold.

Orion Jagtrejser råder over revirer, der byder på forskellige trofækvaliteter lige fra mindre til kapitale trofæstørrelser. Kronhjortejagten kan på nogle revirer kombineres med jagt på vildsvin. Efter brunsten i efterårs- og vintermånederne er det muligt at nedlægge kronhjort enten på drivjagterne eller under kombinationsjagterne på hundyr og vildsvin.

Billede 563 - Kopi

Dåhjortejagt i Polen er både en spændende og intens oplevelse. At høre dåhjortene brøle i brunsten kan være en fascinerende oplevelse. Brunsten begynder normalt medio oktober afhængig af vejrforhold.

Orion Jagtrejser råder over revirer, der byder på forskellige trofækvaliteter lige fra mindre til kapitale trofæstørrelser. Dåhjortejagten kan på nogle revirer kombineres med jagt på vildsvin, råvildt og kronvildt. Efter brunsten er det muligt at nedlægge dåhjort enten på drivjagterne eller under kombinationsjagterne på hundyr og vildsvin.

Dåhjort

Tryk- og drivjagter i Polen byder på spændende og intense oplevelser. Der er årelange traditioner for afvikling af disse jagter på vildsvin, råvildt, dåvildt, kronvildt og ræv. På disse jagter vil man opleve en veldrevet jagtorganisation med en effektiv og struktureret jagtafvikling. Det er yderst spændende og fascinerende at stå på post og opleve en rotte vildsvin nærme sig. Desuden giver driv- og trykjagt et social aspekt ved at være på jagt med 8-14 andre jægere.
196051_367964303299441_251525357_n

Hundyrsjagterne i Polen er en billige og spændende jagtform, hvor der er mulighed for at nedlægge vildsvin, råvildt, dåvildt, kronvildt og ræv evt. kombineret med trofæjagt på kron– og dåvildt. De normale afskydningstal pr. jæger er mellem 7-15 stk. vildt eller mere, ved en tredages hundyrsjagt. Hundyrsjagterne afvikles i efterårs- og vintermånederne. Orion Jagtrejser råder over flere velorganiserede revirer der arrangerer hundyrsjagt.
Hundyr

Back to Top