Generelle betingelser.

Orion Jagtrejser / Om Orion Jagtrejser / Generelle betingelser
Orion Jagtrejser arbejder som agent for udenlandske jagtrejsearrangører. Orion Jagtrejser hjælper de udenlandske jagtrejsearrangører med at informere og rådgive om jagtmuligheder for danske jægere. Fakturering og opkrævning af depositum sker direkte fra den udenlandske jagtrejsearrangør. Det er den udenlandske jagtrejsearrangør, som har ansvaret for afviklingen af arrangementet. Orion jagtrejser kan ikke drages til økonomisk ansvar eller til ansvar for afvikling af arrangementet og evt. mangler på destinationen.
Ved booking af jagtrejse opkræves der et depositum direkte fra den udenlandske jagtrejsearrangør. Når beløbet er indbetalt er reviret booket. Restbeløbet indbetales 45 dage før afrejsedato.
Trofæafgift ud over det indbetalte depositum afregnes direkte på revirerne. Trofæerne opmåles/vejes normalt 24 timer efter afkogning. På trofæer der ikke er rengjorte vil der blive foretaget en vurdering af vægten, hvorefter der fratrækkes 90 gr. for råbukke. Ved vildsvin, hvor tænderne ikke fjernes fra hovedet, afregnes der efter den synlige del af tænderne 1/3 af den totale tandlængde uanset om andet vil være tilfældet. Den vægt der indføres i protokollen vil være gældende uanset omstændighederne.
De udenlandske jagtrejsearrangører forbeholder sig retten til at ændre priser forårsaget af kursændringer eller andre forhold, som udenlandske jagtrejsearrangør ikke har indflydelse på. Der tages forbehold for trykfejl.
Orion Jagtrejser er agent for udenlandske jagtrejsearrangører. Orion Jagtrejser kan ikke drages til ansvar, hvis jagtarrangører og jagtorganisationer foretager ændringer som aftalebrud, afskydningpolitik, vejret, sygdom eller andre forhold. Ligeledes kan Orion Jagtrejser ikke drages til ansvar, hvis klienter udsættes for røveri eller hvis personlige ejendele ødelægges. Det er den udenlandske jagtrejsearrangør, som har ansvaret for afviklingen af arrangementet. Orion Jagtrejser kan ikke drages til økonomisk ansvar eller til ansvar for afvikling af arrangementet og evt. mangler på destinationen. Orion Jagtrejser og den udenlandske jagtrejsearrangør kan ikke drages til ansvar for aftaler, der er indgået mellem kunder og repræsentanter fra revirene. Sådanne aftaler anses som ugyldige.
Eventuelle problemer eller uenigheder under rejsen skal indføres i protokollen, som forefindes på reviret. På revirer hvor der ikke føres protokol skal klager nedskrives på papir. Gældende for begge situationer er, at der skal være underskrift fra jæger, tolk og jagtorganisationen i protokollen/dokumentet. Husk, at med din underskrift hæfter du 100 % for det, der er nedskrevet i protokollen/dokumentet. Opstår der problemer under arrangementerne kontakt da venligst Orion Jagtrejser, så en evt. uoverensstemmelse kan løses omgående.
Afbestilles et arrangement vil der uanset årsag blive opkrævet et gebyr direkte fra den udenlandske jagtrejsearrangør.
Orion Jagtrejser kan ikke drages til ansvar for en evt. afbrydelse af jagtrejsen uanset årsag. I tilfælde af afbrydelse af jagtrejsen vil der ikke finde nogen form for tilbagebetaling sted.
Være opmærksom på udløbsdatoen for dit pas. I Polen skal rejsepas være gyldig i mindste 3 måneder fra udrejsedagen. Ifølge Schengenaftalen skal man ved indførelse af våben indenfor EU være i besiddelse af et gyldigt våbenpas. Det er klienternes eget ansvar at kontrollere, at de papirer de modtager fra Orion Jagtrejser er udfyldt korrekt. Være særlig opmærksom på Voucher og våbentilladelser. Husk bilens originale registreringsattest samt rød og grøn forsikringskort.
Det anbefales, at du ved tilmelding undersøger om du forsikringsmæssigt er ordentlig dækket ind.
Kørsel afregnes direkte på reviret til bilens ejer. Beløbet kan variere fra 20-50 Euro pr. dag. På tryk/drivjagter er al kørsel inkluderet i prisen.
De polske jagtarrangører er forpligtet til at indberette vildt, som er nedlagt i fredningstiden til politiet. Der vil blive opkrævet gebyr, hvis der nedlægges fredet vildt uden jagtførerens tilladelse.
Kunden skal altid huske at læse Orion Jagtrejsers generelle betingelser.
Back to Top