Statsskovsreviret Kluczbork.

Beskrivelse

Statsskovssreviret er beliggende nær byen Kluczbork. Reviret er på henholdsvis 22.500 ha eng- og landbrugsareal samt 15.000 ha skov. På reviret findes der råvildt, dåvildt, kronvildt og vildsvin. Trofæstørrelserne for råbukke ligger mellem 150-300 gr. dåhjorte op til 2,50 kg og kronhjort op til 6,00 kg. Indkvarteringen er i jagtlodge. Reviret er velegnet til 1-4 jægere.

Råbukkejagt i Polen byder på uforglemmelige jagt- og naturoplevelser for riffeljægeren. Den målrettede vildtforvaltning er medvirkende til, at råvildtbestanden er stor og at der årligt nedlægges mange gode råbukke også i medajleklasse. Den store råvildtbestand gør, at jægerne under individuel jagt vil opleve meget råvildt, men også opleve andre vildtarter. Råbukkejagten i Polen starter før den dansk og forløber frem til ultimo september, hvilket gør, at mange jægere besøger Polen før den danske premiere. Andre jægere vælger den spændende brunstjagt i slutningen af juli og starten af august.

Kronhjortejagt i Polen er fascinerende og spændende. At høre kronhjortene brøle i brunsten kan være en hårrejsende og intens oplevelse. Brunsten begynder normalt medio september afhængig af vejrforhold. Kronhjortejagten kan kombineres med jagt på vildsvin. Efter brunsten i efterårs- og vintermånederne er det muligt at nedlægge kronhjort enten på drivjagterne eller under kombinationsjagterne på hundyr og vildsvin.

Dåhjortejagt i Polen er både en spændende og intens oplevelse. At høre dåhjortene brøle i brunsten kan være en fascinerende oplevelse. Brunsten begynder normalt medio oktober afhængig af vejrforhold. Dåhjortejagten kan på dette tidspunkt kombineres med jagt på dåer og kalv samt vildsvin, råvildt og kronvildt. Efter brunsten er det muligt at nedlægge dåhjort enten på drivjagterne eller under kombinationsjagterne på hundyr og vildsvin.

Tryk- og drivjagter i Polen byder på spændende og intense oplevelser. Der er årelange traditioner for afvikling af disse jagter på vildsvin, råvildt, dåvildt, kronvildt og ræv. På disse jagter vil man opleve en veldrevet jagtorganisation med en effektiv og struktureret jagtafvikling. Det er yderst spændende og fascinerende at stå på post og opleve en rotte vildsvin nærme sig. Desuden giver driv- og trykjagt et social aspekt ved at være på jagt med 8-14 andre jægere.

Hundyrsjagterne i Polen er en billige og spændende jagtform, hvor der er mulighed for at nedlægge vildsvin, råvildt, dåvildt, kronvildt og ræv evt. kombineret med trofæjagt på kron– og dåvildt. De normale afskydningstal pr. jæger er mellem 7-15 stk. vildt eller mere, ved en tredages hundyrsjagt. Hundyrsjagterne afvikles i efterårs- og vintermånederne. Orion Jagtrejser råder over flere velorganiserede revirer der arrangerer hundyrsjagt.

Jagtperiode råbuk: 11. maj til 30. september.

Jagtperiode Dåhjort: 1. oktober til 31 januar.

Jagtperiode Kronhjort: 21. august til 2 marts.

Jagtperiode vildsvin: Hele året undtagen vildso.

Få et tilbud!

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Lignende destinationer

Back to Top