Statsskovsreviret Dobieszyn.

Beskrivelse

Statsskovssreviret er beliggende nær byen Dobieszyn. Reviret er på henholdsvis 7.200 ha eng- og landbrugsareal samt 2.800 ha skov. På reviret findes der råvildt, dåvildt og vildsvin. Trofæstørrelserne for råbukke ligger mellem 200-400 gr. og dåhjorte op til 2,50 kg. Indkvarteringen er i jagtlodge. Reviret er velegnet til 1-4 jægere.

Råbukkejagt i Polen byder på uforglemmelige jagt- og naturoplevelser for riffeljægeren. Den målrettede vildtforvaltning er medvirkende til, at råvildtbestanden er stor og at der årligt nedlægges mange gode råbukke også i medajleklasse. Den store råvildtbestand gør, at jægerne under individuel jagt vil opleve meget råvildt, men også opleve andre vildtarter. Råbukkejagten i Polen starter før den dansk og forløber frem til ultimo september, hvilket gør, at mange jægere besøger Polen før den danske premiere. Andre jægere vælger den spændende brunstjagt i slutningen af juli og starten af august.

Dåhjortejagt i Polen er både en spændende og intens oplevelse. At høre dåhjortene brøle i brunsten kan være en fascinerende oplevelse. Brunsten begynder normalt medio oktober afhængig af vejrforhold. Dåhjortejagten kan på dette tidspunkt kombineres med jagt på dåer og kalv samt vildsvin og råvildt. Efter brunsten er det muligt at nedlægge dåhjort enten på drivjagterne eller under kombinationsjagterne på hundyr og vildsvin.

Jagtperiode råbuk: 11. maj til 30. september.

Jagtperiode Dåhjort: 1. oktober til 31 januar.

Jagtperiode vildsvin: Hele året undtagen vildso.

Få et tilbud!

Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Back to Top